Chiến lược

Chiến lược

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

AutoID lấy thế trận chiến tranh nhân dân trong kinh doanh làm nền tảng chiến lược xây dựng tập đoàn là một hệ sinh thái khởi nghiệp Trẻ - Năng động - Gắn kết

AutoID với sứ mệnh phát triển thành một group công nghệ đa ngách chuyên sâu hàng đầu Việt Nam trên 3 tiêu chí:

+ Chuyên sâu tạo nên sự khác biệt
+ Đa dạng tạo nên quy mô
+ Liên kết tạo nên sức mạnh

BÀI VIẾT

LIÊN HỆ